Belgeler
Görsel Malzeme
  Haberler
  Basın Odası
  Destekçiler
  Bağlantılar
GENEL BİLGİLER
EN Nedir?
EN Ne Yapar?
Siz Ne Yapabilirsiniz?
EN Belgeler
EN Haberler
EN ve Türkiye
EN İstanbul 2010
 
Anasayfa
Site Haritası
İletişim
English
           
Genel Bilgi

İçinde Bulunduğu Hareket :  Bizim Avrupa/ Europa Nostra Derneği, Europa Nostra (Avrupa Kültürel Miras Kuruluşları Federasyonu) ağına paralel bir biçimde, Türkiye’de bağımsız olarak çalışma yürüten bir dernektir.

Kuruluş : Haziran 2010’da İstanbul’da yapılan Europa Nostra Kongresi sonrasında, çoğunluğu daha önce ya da kongre hazırlık süresi içinde Europa Nostra’ya üye olmuş oda, vakıf, dernek temsilcileri ve bireylerden oluşan bir Girişim Kurulu’nun 23 Haziran 2010’da aldığı kararla Kurucu Yönetim Kurulu seçilerek kuruluş çalışmaları başlatılmış ve {14} Ekim 2010’da {65} kurucunun yaptığı başvuru ile resmen kurulmuştur.

İşlev : Bizim Avrupa/ Europa Nostra Derneği, Türkiye’de kültürel miras alanındaki faaliyetlerin etkinleştirilip geliştirilmesini sağlamayı ve Avrupa’da ve Türkiye’de bu konuda çalışmalar  yapan  kişi, kurum ve kuruluşlar ile birlikte ortak çalışmalar, projeler yürütmeyi işlevini üstlenmiş bir sivil toplum kuruluşudur.
 
Vizyon : Europa Nostra - Türkiye, bu işlevini yerine getirmek için doğrudan ve üye kuruluşların çalışmaları yoluyla:
•       Türkiye’de kültürel miras alanının çeşitli kesimlerinin ortak ve
UNESCO, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği tanımlarına uygun bir kültürel miras kavramı çerçevesinde bütünleşmesi,
•       Türkiye’de bu alanlarda çalışan kişi, kurum ve kuruluşlar arasında daha güçlü bir iletişimin sağlanması,
•       kültür politikalarının koruma doğrultusunda etkilenmesi, koruma standartlarının yükseltilmesi,
•       kültürel miras alanında Avrupa’daki entelektüel ve mesleki birikimlerin ülkemize aktarılması,
•       Türkiye’deki başarı ve sorunların Avrupa’daki meslek ve ilgi çevreleriyle paylaşılması,
•       Avrupa’nın öteki ülkeleriyle kültürel miras alanında daha çok sayıda ve daha büyük çaplı ortaklıklar kurulması,
•       ülkemizde her kuşaktan yurttaşlara kültürel miras alanında daha geniş ve sistemli eğitim olanaklarının sağlanması,
•       basın-yayın araçlarında kültürel miras farkındalığının yükseltilmesi...
vizyonuyla çalışmalarını yürütür.

Kurumsal Yapı : Bizim Avrupa/ Europa Nostra Derneği'nin çalışmalarında gönüllülük temel çalışma biçimidir. Gönüllü çalışma ile yürütülemeyecek alanlarda ve gönüllü çalışmaların eşgüdümü için, olanaklar ölçüsünde profesyonel kadrolar görev yapar.

Bizim Avrupa/ Europa Nostra Derneği, çalışmalarını Tüzük’te gösterilen yapı, yol ve yöntemlerle gerçekleştirir. Tüzükte yeterli açıklık bulunmayan konularda Europa Nostra ağının deneyim ve yöntemlerinden yararlanır.

Amaçlarını paylaşan ve yasal gerekliliklerini yerine getiren her kuruluş ve kişi Yönetim Kurulu kararı ile Europa Nostra – Türkiye’ye üye olabilir.

Bizim Avrupa/ Europa Nostra Derneği'nin şubesi yoktur, ofisi İstanbul’dadır.

Sivil Toplum Etiği Anlayışı :  Bizim Avrupa/ Europa Nostra Derneği, üyesi olan kişi ve  kuruluş temsilcileri ile gönüllülerinin, dernek çalışmalarında, kişisel ve kurumsal olanak, ilgi ve becerileri ile orantılı olarak, uzun süreli ve uyumlu bir yaklaşımla, aktif bir sivil toplum çalışması yürüteceklerini, böylece geçmiş ve gelecekle olan kültürel bağlarını, daha kıymet bilir, daha eşitlikçi ve çoğulcu bir anlayışla kuran bir Avrupa ve Türkiye’nin oluşmasına hizmet edeceklerini varsayar.