Belgeler
Görsel Malzeme
  Haberler
  Basın Odası
  Destekçiler
  Bağlantılar
GENEL BİLGİLER
EN Nedir?
EN Ne Yapar?
Siz Ne Yapabilirsiniz?
EN Belgeler
EN Haberler
EN ve Türkiye
EN İstanbul 2010
 
Anasayfa
Site Haritası
İletişim
English
           
EN Ne Yapar?

Europa Nostra'nın üç ana alanda çalışmalarını sürdürmektedir:

AVRUPA'DAKİ EN İYİ KÜLTÜREL MİRAS UYGULAMALARINI KUTLAMAK

Avrupa Komisyonu'nun kültür programı kapsamında Avrupa Konseyi ve Europa Nostra’nın 2002’den beri yürüttüğü Avrupa Birliği Kültürel Miras Ödülü/ Europa Nostra Ödülleri,  Avrupa’nın kültürel miras çeşitliliği arasında binaların restorasyonu, yeni kullanımlara dönüşümü, kırsal ve kentsel iyileştirmeler, arkeolojik alan değerlendirmeleri ve sanat koleksiyonlarının bakım ve korunması, araştırmalar, olağanüstü hizmet veren kişi ve kurumlar, ve 2008’den itibaren eğitim alanın başarılı örnekleri ödüllendirmektedir.

Bu ödüller, koruma uygulamalarında yüksek standartları ve yüksek kalitede işçilikleri desteklemek ve kültürel miras konusunda sınır ötesi değişimleri hızlandırmayı amaçlar.

Başarılı uygulama örneklerinin ortaya çıkarılması ve duyurulması ile bu ödül ayrıca Avrupa’da kültürel miras koruma alanındaki çabaların ve projelerin arttırılmasını amaçlar.

Avrupa kültürel miras konusundaki başarılı örnekler aşağıda belirtilen dört kategoride ödüllendirilirler:

1.Kategori: Koruma

Belirtilen alanlarda Kültürel Mirasın korunması ve değerinin arttırılmasında olağanüstü başarı:

•    Kırsal veya kentsel yerleşimde tek bina veya bina grupları.

•    Endüstriyel ve mühendislik yapıları ve alanları.

•    Kültüler alanlar: Tarihi park ve bahçeler, daha geniş tasarlanmış alanlar, veya kültürel, çevresel ve/veya tarımsal açıdan önemli alanlar.

•    Arkeolojik alanlar, sualtı arkeolojik alanlar dahil.

•    Sanat koleksiyonları: Sanatsal ve tarihi değeri olan veya eski sanat eseri koleksiyonları.

2.Kategori:  Araştırma  

1. Kategoride belirtilmiş tüm alanlarda Avrupa’da kültürel mirasın korunması ve değerinin arttırılmasında elle tutulur etkiler yaratan tüm olağanüstü araştırmalar.

3.Kategori: Kişi ve Kurumlarda Olağanüstü Hizmet

Uzun dönemli katkıları ile kültürel mirasın koruma ve değer arttırımı konusunda (1.Kategoride belirtilmiş alanlar ile ilgili) etkili olmuş tüm kişi ve kurumlara açıktır. Bu kişi ve kurumların Avrupa kültürel mirası ile ilgili konularda faaliyet göstermiş olmaları gerekmektedir.

4.Kategori: Eğitim, Kısa Süreli Eğitim, Bilinçlendirme

Miras eğitimi konusunda öne çıkan girişimler, kültürel mirasın korunması konusunda eğitim projeleri ve kültürel miras konusundaki bilincin arttırılmasına yönelik programlar

Kültürel Miras / Europa Nostra Ödülleri için AB Ödülü iki kademeden oluşmaktadır. En fazla altı yarışmacıya € 10 000 para ödülünü içeren bir ödül verilmektedir. En fazla 25 yarışmacı ise, bir madalya ile ödüllendirilmektedir.

Şimdiye kadar Türkiye’den ödül alan projeler şunlardır:

1979  Malta Köşkü Restorasyonu (Mansiyon)

1984  Yeşil Ev Oteli Restorasyonu (Mansiyon)

1988  Sadberk Hanım Müzesi Restorasyonu (Mansiyon)

1990  Koç Holding Nakkaştepe Merkezi Restorasyonu (Mansiyon)

2003  Cibali Tütün Fabrikası Restorasyonu – Dr. Mehmet Alper (Diploma)

2004  İstanbul Tarihi Yarımada Araştırması - Prof. Nuran Zeren Gülersoy (Madalya)

2005  Ortak Kültürel Miras: Mübadiller Vakfı-Mimarlar Odası (Diploma)

2006  Sarıca Kilisesi Restorasyonu– Cengiz Kabaoğlu, Y. Örnek (Büyük Ödül)

2006  Bursa İpek Fabrikası Araştırması - Dr. Elif Özlem Oral (Diploma)

2009  Kültür Karıncaları – Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı (Diploma)

2010 Yeni Cami Hünkar Kasrı Restorasyonu - Hatice Karakaya (Diploma)

2012 Allianoi Girişimi ve Dr. Ahmet Yaraş

2012 Milet İlyas Bey Külliyesi Restorasyonu - Cengiz Kabaoğlu

2015 Diyarbakır Surp Giragos Kilisesi Restorasyonu - Doç. Dr. Meral Halifeoğlu

RİSK ALTINDAKİ MİRAS İÇİN KAMPANYALAR YAPMAK

Europa Nostra, üyeleri, kurumlar ve kişiler ile birlikte tüm Avrupa’da kültürel mirasa gelen tehditlere karşı kampanyalar düzenler. Anıt, bina veya kırsal alan gözetmeksiniz tehlike altında olan kültürel mirası kurtarmak Europa Nostra’nın ana misyonudur.  Amacımız, üyelerimizi, tüm kamu ve özel kurumlardaki strateji belirleyiciler ile karar vericileri, basın ve toplumun her kesiminin katılımı ile beraber Avrupa’nın Kültürel değerlerinin ne kadar tehlikede olduğunun anlaşılmasını sağlamak ve “Avrupalı” yaşam kalitesini arttıran bu eşsiz hazineleri birlikte savunmak ve korumak için harekete geçirmektir.

Avrupa Komisyonu ile ortak yürütülen ve başarısı defalarca kanıtlanmış Kültürel Miras Ödülleri Programına ilave olarak Europa Nostra, Avrupa’nın tehlike altındaki mirasının korunmasında daha iyi kampanya yapabilmek için kapsamlı bir Tehlike Altındaki Miras Tasarısı oluşturmaktadır. 22 Ocak 2009’da yapılan toplantıda AB Konseyi,  AB’nin geçmişte üyelerinin ihtiyaç doğrultusunda talepleri ile belirlenmiş geçici kampanyalarını resmileştirecek kapsamlı ve genel geçer bir Tehlike Altındaki Miras Tasarısı’na onay vermiştir. Bu tasarı, uzmanlardan oluşan paneller ile de desteklenecek ve iki ana bölümden oluşacaktır: yardım ve acil durum kampanya taleplerini düzenlemek bir metodoloji ile ilgili olan bölüm ve Avrupa’nın en çok tehlikede olan anıt ve bölgeleri için aktif kampanya yapan bir proaktif bir bölüm. Bu plan, 2010 başında yürürlüğe girebilmesi için 2009 yılı boyunca geliştirilecektir.

Eski Kampanyalar

•    2005 - sürüyor: Eşsiz Allianoi Roma Hamamlarının Korunması, Türkiye

•    2007: Moskova Modern Mimarlık Hareketi Tehdit Altında

•    2007: Rusya St. Petersburg Tarihi merkezinin korunması için başvuru

•    2006: İsrali ve Lübnan’daki kültürel alanın korunması için başvuru

•    2005/6: Tarihi binaların yenilenmesi için vergi indirimi

•    2005/6: Kosova’daki Kültürel Miras

•    2005: Europa Nostra Kıyı Kültürünün Korunması Hakkında Bildirge

•    2005: Kopenhag tarihi merkezinde yüksek binalarıa karşı başvuru

•    2004: Karadağlar’da Tara Nehri Kanyonu’nun korunması için başvuru

•    2004: Romanya’da Rosia Montana and King Carol I Parkı Tehdit altında

•    2004: Trim Kalesi, İrlanda

•    2004: Kosova’da (Sırbistan ve Karadağlar) hasar görmüş ve yıkılmış kiliseler

•    2003: The Apostolos Andreas Manastırı (Güney Rum Kıbrıs)

•    2001: Mont Blanc ve Alpler Bölgesinin çevreye saygılı bir ulaşım planına ihtiyacı var

•    2000: Maraton Tarihi Alanı ve Schinias Wetland bölgesinin korunması için kampanya

•    1996 - 2000: Kültürel miras restorasyonu ve bakımı için vergi indirimi kampanyası

•    1999: Kosova’daki tehlikedeki kültürel miras hakkında ilke kararları

KÜLTÜREL MİRAS İÇİN LOBİ ÇALIŞMALARI

Europa Nostra, sürdürülebilir kalkınma ve kırsal-kentsel planlamada niteliksel standartların yerleşmesi için, hep birlikte mücadele etmektedir. Kentlerimizi, köylerimizi,  tarihi, mimari ve arkeolojik alanlarımızı birlikte savunmak için çalışmaktadır. Kültürel mirasımızın Avrupa toplum ve ekonomisi için bir temel taşı olduğunu ve kimliğimiz, yaşam kalitemiz için kültürel mirasın taşıdığı vazgeçilmez değerini hep birlikte anlatabiliriz. Europa Nostra, Avrupa Birliği’ne, Avrupa Konseyi’ne ve UNESCO’ya açılan ilişki kanalıdır.

Europa Nostra, kültürel mirasa karşı oluşan ciddi ve acil tehditlere karşı toplum düşüncesinin harekete geçirilip, ulusal veya Avrupa düzeyinde siyasi karar vericilerin etkilenmesini teşvik eder. Bu, bildirgeler, ilke kararları ve icra kurulu başkanı mektuplarının yanında başka idari karar ve tespitler ile de gerçekleşir.

2013’e kadar devam eden Kültür Programının uygulanmasında ve gelecekteki çalışma programlarının oluşturulmasında, kültürel miras bileşenini tam anlamıyla değerlendirmeye alması için Avrupa Birliği’ni teşvik eden Avrupa Siyasi Çalışma Grubu ile görüş alışverişinde bulunan Europa Nostra önemli bir ilke kararını desteklemektedir: Kültürel Miras neden Avrupa için önemli olmalıdır? AB kurumlarının kültürel mirası tüm AB stratejilerinin temel taşı haline getirme sürecinde çok daha sistematik ve kapsamlı bir şekilde çalışmaya başlamaları gerekmektedir.

Bildirgeler

Genellikle birçok ülkeyi ilgilendiren stratejik ve uzun dönemli konular için hazırlanmaktadır. Europa Nostra, bir bildirgenin benimsenmesi ile toplum kanısını ve karar vericileri yönlendirmeye çalışır. Tüm metinlere Europa Nostra Uluslararası Sekreterliği’nden ulaşılabilir.

İlke Kararları

Avrupa için önemli olan eşsiz mimari, doğal veya tarihi bir alanı tehlikeye düşürecek kontrolsüz bir gelişme veya çevresel değişimlerin büyümesinin önlenmesi için hazırlanır. Bu tür ilke kararları ilgili ulusal, bölgesel veya yerel yönetim ve organizasyonlara gönderilir.

Mektuplar

Bazı önem arzeden acil durumlarda, yönetim kurulunun tavsiyesi ile İcra Kurulu Başkanı organizasyon adına mektup yazmaya yetkilidir. Bu yöntem, geçmiş bir ilke kararlarının tekrar üzerinde durulması gerektiğinde de kullanılır.