Belgeler
Görsel Malzeme
  Haberler
  Basın Odası
  Destekçiler
  Bağlantılar
GENEL BİLGİLER
EN Nedir?
EN Ne Yapar?
Siz Ne Yapabilirsiniz?
EN Belgeler
EN Haberler
EN ve Türkiye
EN İstanbul 2010
 
Anasayfa
Site Haritası
İletişim
English
           
EUROPA NOSTRA TÜRKİYE- BİZİM AVRUPA DERNEĞİ, II. GENEL KURULU 17 ARALIK 2011 TARİHİNDE TAŞKIŞLA’DA YAPILDI


 

Bizim Avrupa (Europa-Nostra) Derneği’nin İkinci Olağan Genel Kurulu, toplam 81 üyeden 34’ünün katılımı ile, 17 Aralık 2011 Cumartesi günü İstanbul Teknik Üniversitesi, Taşkışla Binası 127 no.lu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.  Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Hande Akarca tarafından açılan toplantıda, Genel Kurul Divan Heyeti üyeliklerine; Prof.Dr. Ayfer Kaynar- Başkan, Mimar Burçin Altınsay- Başkan Yardımcısı ve Mimar F.Feyza Cansever- Sekreter Üye olarak seçildi.  Önerilen Gündemin kabul edilmesinden sonra, Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Nuran Zeren Gülersoy söz alarak 2011 yılı faaliyetleri hakkında Genel Kurul’a bilgi verdi. Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa Alper 2011 yılı Mali Raporunu açıkladı. Denetim Kurulu Üyesi Barış Altan, Denetim Kurulu Raporunu okudu. Divan Başkanı, 2011 yılı Faaliyet Raporunu ve Denetim Kurulu Raporunu üyelerin görüşlerine ve onayına sundu. Raporlar oybirliği ile kabul edilerek  Yönetim ve Denetleme Kurulları ibra edildi.

 

Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibra edilmesinden sonra 2012 yılı Çalışma Raporu ve Bütçesi Genel Kurul Üyelerinin görüşlerine sunuldu. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Nuran Zeren Gülersoy ve Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Alper tekrar söz alarak 2012 yılı Çalışma Raporunu ve 2012 Bütçe önerisini açıkladı. 2012 yılı Çalışma Raporu ve Bütçesi Divan Başkanı tarafından üyelerin onayına sunularak oybirliği ile kabul edildi. Daha sonra  gündemin “Dernek Tüzüğünde Yapılması Önerilen Değişikliklerin Karara Bağlanması” maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Hande Akarca, 2011 yılı çalışma döneminde, 2010 yılı kuruluş aşamasından sonra Dernek Tüzüğü’nde değiştirilmesi öngörülen maddeleri sırayla üyelerin bilgisine sundu. Dernek tüzüğünde Madde 7, 10, 13 ve 18’ de önerilen değişiklikler tek tek tartışıldı ve Genel Kurul'un onayına sunularak oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen tüzük için lütfen. tıklayınız.

 

Genel Kurul gündeminin “Dilek ve Öneriler” Bölümünde, Divan Başkanı Prof.Dr. Ayfer Kaynar dernek üyelerine söz vererek derneğin geleceğe yönelik çalışmalarına ilişkin önerileri tartışmaya açtı. Dernek üyeleri Dr. Orhan Silier, Dr. Gül Köksal, Dr. Asu Aksoy, Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, Barış Altan, Feyza Cansever söz alarak önerilerini ve görüşlerini dile getirdiler. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy son sözü alarak öneri ve dileklerden duyduğu memnuniyeti belirtti ve üyelerin her birinin çalışmalara katılmasının önemini vurgulayarak tüm katılımcılara teşekkür etti.

 

Toplantı sonunda Divan Başkanı Prof.Dr. Ayfer Kaynar sorunların kararlılık ile üzerine gidilmesinin önemini vurgulayarak yönetime geçen yılki çalışmaları için teşekkür etti ve II. Çalışma yılında başarı dileklerini iletti; gündem maddelerinin tümünün görüşüldüğünü belirterek toplantıyı kapattı.

 

 

Bizim Avrupa Derneği’nin 2.Olağan Genel Kurulu, toplantının ardından, Prof. Afife Batur’un İstanbul Kenti’nin tarihsel sürecini bir video gösterisi eşliğinde özetleyen ilgi çekici sunumu ile sona erdi.