Belgeler
Görsel Malzeme
  Haberler
  Basın Odası
  Destekçiler
  Bağlantılar
GENEL BİLGİLER
EN Nedir?
EN Ne Yapar?
Siz Ne Yapabilirsiniz?
EN Belgeler
EN Haberler
EN ve Türkiye
EN İstanbul 2010
 
Anasayfa
Site Haritası
İletişim
English
           
Uluslararası Müzeler Günü Masajı

Europa Nostra Türkiye 18 Mayıs Dünya Müzeler Günü Mesajı

Müze duvarının ötesini de korumak zorundadır

Müze duvarlarını çoktan yıktı. O artık sakladığı kültür değerlerinin barındırdığı bilginin yeniden ve yeniden okunmasına aracılık eden bir kurum. Siena Şartı müzenin sınırlarını doğal ve tarihi peyzajı kapsayacak biçimde genişletmek sorumluluğuna dikkat çekiyor. Ülkemizde doğal ve doğal olmayan afetlerin tehdidi altındaki paha biçilmez somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunması yalnızca belleğin değil farklı kültürlerin devamlılığı ve barışın sağlanması açısından da yaşamsal önemde. Dolayısıyla müzeler tarihsel çevreyle ilgili karar alma ve uygulama süreçlerinin aktif paydaşları olmak zorundadır. Özellikle yasal yükümlülükleri gereği arkeoloji müzelerinin politik ve ekonomik baskılardan korunmuş özerk bir yapıya kavuşturulmaları, bilimsel çalışma olanakları, yeterli kadro ve doğru yönetim modeliyle donatılmaları yaşamsal önemdedir.