Belgeler
Görsel Malzeme
  Haberler
  Basın Odası
  Destekçiler
  Bağlantılar
GENEL BİLGİLER
EN Nedir?
EN Ne Yapar?
Siz Ne Yapabilirsiniz?
EN Belgeler
EN Haberler
EN ve Türkiye
EN İstanbul 2010
 
Anasayfa
Site Haritası
İletişim
English
           
SEMPOZYUM: Kültür Politikalarının Kent Mekânına Etkisi ve AKM, 13-14 Ekim 2010


21. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu

“Kentsel Tasarım ve Kültürel Politikalar”


Kentin biçimlenmesinde ve kent yaşamında yerel ve evrensel kültürün etkilerinin büyüklüğü yadsınamaz. Kentsel tasarım, kent ile kentliyi bu anlamda buluşturan bir bilim alanıdır. Merkezi ve yerel yönetimler tarafından belirlenen kültür politikaları ise; yalnızca kentlerin kültür ve sanat yaşamına etki etmekle kalmaz, aynı zamanda katılım, çoğulculuk, toplumsal gelişim ve kalkınma ile kimlikler üzerinde de etkili olurlar.

Günümüzde kentsel tasarım, kentlerin biçimlenmesinde hem bir araç ve öte yandan bir süreç olarak değerlendirilmektedir.  Kültür politikalarının kentsel tasarım ile ilişkisinin tartışılması, bu politikaların daha katılımcı, şeffaf ve toplumsal kalkınmaya açık kentsel eylemlerdeki etkilerinin anlaşılması için bu buluşma günümüzde önemli bir adım olacaktır. Kültür; yerelden evrensele insanoğlunun doğaya karşın yarattığı her şey olarak ele alındığında, günümüz kentlerinde farklı ürünler ve ifade biçimleri olarak kendisini göstermektedir. Toplumsal hareketliliğin artması ve yerelliğin giderek önem kazanması sonucunda kentte “kültür” kavramı ile daha çok karşılaşılmakta, bazen de görmezden gelinmektedir. Bu anlamda kültür politikaları bir yanı ile çoğulculuk, çeşitilik ve mirasın korunması ile yerellik ve evrensellik perspektifinden ele alınabilirken, diğer yandan günümüz sanat ve yaratı ortamının ürünleri açısından da yorumlanabilir. 2010 Yılında İstanbul’un Avrupa Kültür Başkent’ lerinden birisi olması dolayısıyla, bu yıl 21.si yapılacak olan Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumunun ana teması  “Kentsel Tasarım ve Kültürel Politikalar” olarak belirlenmiştir.

Bu ana tema çerçevesinde panelin ilk bölümünde kültür politikalarının kent mekânına etkisi, ikinci bölümde ise kültür politikaları bağlamında Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili yaşanmakta olan sürecin tartışılması hedeflenmektedir.

Sempozyum afişi için lütfen tıklayınız.