Belgeler
Görsel Malzeme
  Haberler
  Basın Odası
  Destekçiler
  Bağlantılar
GENEL BİLGİLER
EN Nedir?
EN Ne Yapar?
Siz Ne Yapabilirsiniz?
EN Belgeler
EN Haberler
EN ve Türkiye
EN İstanbul 2010
 
Anasayfa
Site Haritası
İletişim
English
           
Europa-Nostra Türkiye Derneği’nin ilk Genel Kurulu

Europa-Nostra Türkiye Derneği’nin ilk Genel Kurulu 25.Aralık.2010 Cumartesi günü Pera Müzesi, Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Europa-Nostra Türkiye Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Silier’in açılış konuşmasının ardından Işık Aydemir, Ayfer Kaynar ve Esra Balcı Başkanlık Divanı olarak seçilmişler ve toplantı gündemi kapsamında genel Kurul çalışması tamamlanmıştır.
 “Türkiye’de Bir Kültürel Miras Koruma Hareketi Nasıl Geliştirilebilir ve Europa Nostra-Türkiye Derneği’nin Böyle Bir Hareket İçindeki Yeri Ne Olmalıdır” Konulu Tartışmayı Kurucu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burçin Altınsay yürütmüş, daha önce Europa Nostra-Türkiye Derneği kurucu üyelerine internet postası ile göndermiş olduğu soruları ve gönderilen yanıtları salondakilerle paylaşmıştır. Soruların salonda tartışmasında üyeler genel olarak kültürel mirasın korunamama nedenleri üzerine görüşler bildirmişlerdir.
Kurucu Yönetim Kurulu Raporu Kurucu Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Barış Altan tarafından açıklanmış ve rapor oy birliğiyle kabul edilerek Kurucu Yönetim Kurulu aklanmıştır.
İçişleri Bakanlığı’nın derneğin adına ilişkin talebi konusunda Orhan Silier derneğin ismi ile ilgili yazışmaları ve geliştirilen çözüm seçeneklerini sunmuş, tartışmalar sonunda derneğin adının “Bizim Avrupa-Europa Nostra Derneği” olarak değiştirilmesine, ismin Europa Nostra logosu ile birlikte kullanılmasına ve bir yıl sonra “Türkiye” ekinin isme konulması için yasal işlemlerin başlatılmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir. Ayrıca Dernek Tüzüğü’nün 10. ve 11. maddelerinin değiştirilerek Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu görev sürelerinin bir yıldan iki yıla çıkartılması oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Kurucu Yönetim Kurulu tarafından Prof. Metin Ahunbay, Prof. Halet Çambel, Prof. Cevat Erder, Prof. Süraiya Faroqhi, Prof. Bozkurt Güvenç, Prof. Doğan Kuban, Prof. Mehmet Özdoğan ve Prof. İlhan Tekeli’ye Europa Nostra Onursal Üyelik önerildiği Orhan Silier tarafından açıklanmış, salonda bulunan Prof. Mehmet Özdoğan, özellikle arkeolojik miras üzerinde durarak, kültürel mirasın korunması alanındaki fikirlerini üyelerle paylaşmıştır.
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun Seçimi’ni Kolaylaştırma Grubu Başkanı Lütfiye Eroğlu Europa Nostra’lardaki işleyiş temel alınarak uygulanan seçim öncesi başvuruların az sayıda olduğunu açıklamış, bu nedenle Yönetim ve Denetim Kurulları yedek ve asil üyelikler için kuruculardan aday olmaları istenmiştir. Üyelerin aday gösterilmelerinin ardından aday sayısının, kurulların asıl ve yedek üye sayısı kadar olduğu saptanarak seçimler açık oyla yapılmıştır.
Yönetim Kurulu’nun Asıl Üyelikleri için: Zeynep Ahunbay, Hande Akarca, Pınar Akgün, Mustafa Alper, İclal Dinçer, Mustafa Farsakoğlu, Korhan Gümüş, Vecdi Sayar, Nuran Zeren Gülersoy;
Yedek Üyelikler için: Asu Aksoy, Esra Balcı, Selçuk Erez, Zeynep Gündoğan, Esra Karayaka, Hatice Karakaya, Derya Nüket Özer, Ege Uluca Tümer, Özcan Yüksek;
Denetim Kurulu’nun Asıl Üyelikleri için:  Orhan Silier, Işık Aydemir, Barış Altan;
Yedek Üyelikler İçin: Ahmet Yaraş, Güzin Konuk, Gül Köksal
oybirliğiyle seçilmiştir.
Seçimin tamamlanmasını takiben Divan Başkanı, yeni seçilen yönetime başarı dileklerini ileterek, dernek üyelerinin birlikteliğinin ve bir tartışma platformu oluşturulmasının önemini vurgulamıştır. Bizim Avrupa - Europa Nostra Derneği 1.Olağan Genel Kurulu, Divan Başkanı’nın gündem maddelerinin tümünün görüşüldüğünü belirtmesiyle kapatılmıştır.