Belgeler
Görsel Malzeme
  Haberler
  Basın Odası
  Destekçiler
  Bağlantılar
GENEL BİLGİLER
EN Nedir?
EN Ne Yapar?
Siz Ne Yapabilirsiniz?
EN Belgeler
EN Haberler
EN ve Türkiye
EN İstanbul 2010
 
Anasayfa
Site Haritası
İletişim
English
           
İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri Projesi Devam Ediyor…

İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri Projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Bilimler Akademisinin stratejik ortaklığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA)  desteğiyle İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü lehtarlığında yürütülen proje, Ekim 2009 –  Haziran 2011 tarihleri arasında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı projeleri kapsamında hayata geçirildi. Proje, bir yıl süreyle İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle geliştirilerek Ağustos 2012’ye kadar sürdürülecek.

İstanbul Kültür Envanteri, www.istanbulkulturenvanteri.gov.tr adresinde bir araya getirilen dev bir envanter çalışması ve İstanbul’un kültür mirası ve kültür ekonomisine ilişkin detayları farklı başlıklar altında toplayarak bugüne kadar gerçekleşmiş en kapsamlı arşiv çalışmasını oluşturuyor.

Projenin Haziran 2011’de tamamlanan birinci ayağında, bugüne kadar çeşitli kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen çalışmalar tek çatı altında birleştirilerek sonraki çalışmalar için bir eşgüdüm mekanizması sağlayacak ve özellikle turizm sektörü için önemli bir hazır kaynak teşkil edecek bir veri tabanı oluşturuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen, Avrupa Konseyi Kültür Direktörlüğü çalışmalarından biri olan Compendium – Kültür Politikaları Bilgi ve İzleme veri sisteminde, Türkiye’nin kültür politikalarına ilişkin hazırlanacak rapor için önemli bir altyapı sağlandı. Yerli ve yabancı kültür insanlarının konuk olarak katıldığı seminerler düzenlendi ve çoğu sektörde ilk olma özelliği taşıyan toplam 18 kitaplık bir yayın dizisi ve web sayfasından erişilebilen sektör analiz raporları yayımlandı.

Proje önümüzdeki dönemde gelişimini yine Kültürel Miras ve Kültür Ekonomisi olmak üzere iki ana eksende sürdürecek.  Projenin Kültür Ekonomisi ayağında miras, sanatlar, kültür endüstrileri ve yaratıcı hizmetlere yönelik sektörel tespitler yapmak ve bu tespitler ışığında İstanbul kültür ekonomisinin gelişebilmesi için gerekli kültür politikalarına ilişkin öneriler geliştirmek amacıyla odak grup toplantıları gerçekleştirilecek.

Kültürel Miras çalışmaları altında ise İstanbul’un en önemli müzelerinden ikisi; İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Ayasofya Müzesi ile işbirliği yapılıyor. Projenin ilk bölümünde günümüzden 1970 yılına kadar dijitalleştirilen ve web sayfası üzerinden erişilebilir hale getirilen İstanbul Arkeoloji Müzeleri Arşivi, 1970 _1930 yılları arasının da dijital hale getirilmesiyle tamamlanmış olacak. Proje kapsamında ayrıca Ayasofya Müzesine ilişkin dokümanlar dijitalleştirilerek Ayasofya Müzesi Kültür Envanteri bünyesinde bir araya getirilecek. Proje tamamlandığında, her iki müze de kendi kendine yeten ve dışarıya hizmet verebilir nitelikte bir arşiv ve dokümantasyon merkezine sahip olacak.