Belgeler
Görsel Malzeme
  Haberler
  Basın Odası
  Destekçiler
  Bağlantılar
GENEL BİLGİLER
EN Nedir?
EN Ne Yapar?
Siz Ne Yapabilirsiniz?
EN Belgeler
EN Haberler
EN ve Türkiye
EN İstanbul 2010
 
Anasayfa
Site Haritası
İletişim
English
           
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

17 Ağustos 2011 tarihli resmi gazetede yayımlanan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Ekleri” Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarının yetki ve sorumluluk alanlarını sınırlandırarak, 2863 sayılı yasa ile tanımlanmış olan doğal sit alanlarının kontrolünü Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devrediyor. Kanun Hükmünde Kararname ile değişen diğer yasal düzenlemeleri görmek için tıklayınız.