Belgeler
Görsel Malzeme
  Haberler
  Basın Odası
  Destekçiler
  Bağlantılar
GENEL BİLGİLER
EN Nedir?
EN Ne Yapar?
Siz Ne Yapabilirsiniz?
EN Belgeler
EN Haberler
EN ve Türkiye
EN İstanbul 2010
 
Anasayfa
Site Haritası
İletişim
English
           
MÜZECİLİK MESLEK KURULUŞU İSTANBUL’DA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Müzecilik Meslek Kuruluşu İstanbul’da çalışmalarına başladı.

Mayıs 2011’de İstanbul’da kurulan Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği ilk Genel Kurulunu 22 Ekim’de gerçekleştirerek ilk Yönetim Kurulu’nu seçti. Dernek Türkiye’de çağdaş müzecilik anlayışının ve uygulamalarının gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak, Uluslararası Müzeler Konseyi ICOM’un belirlediği mesleki standartlar ve etik kurallar doğrultusunda Türkiye’de müzeciliği bir meslek olarak desteklemek ve müzecilerin gelişiminde etkin rol almanın yanı sıra mesleki bilgi ve deneyimlerini yükseltmeyi ve çalışma koşullarını iyileştirmeyi amaçlıyor.

Müzecilik Meslek Kuruluşu (MMK) ilk Genel Kurul toplantısını 22 Ekim 2011 tarihinde İstanbul’da Koç Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Türkiye’nin çeşitli illerinde faaliyet gösteren Bakanlık, Belediye, Vakıflar müzeleri ve özel müzelerden temsilciler ve müzecilik alanında faaliyet gösteren akademisyen ve uzmanların çeşitlilik sunan katılımı, yeni oluşumun bir sivil toplum kuruluşu olarak profilini yansıtmaktaydı.

Bağımsız bir müzecilik kuruluşu kurma ihtiyacı, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Kültürel Miras ve Müzeler Direktörlüğünün yayınladığı Müzeler İçin Yönetim ve İşletim Modeli Öneri Raporu için 2009-2010 döneminde düzenlediği çalıştaylarda dile getirilmiş ve geliştirilen Stratejik Yol Haritasının başlıca yapı taşlarından birini oluşturmuştu.

Yapılan ilk Genel Kurul’da Yönetim Kuruluna giren üyeler şöyle: ICOM Uluslararası Kent Müzelerin Komitesi Başkanı müzebilimci Suay Aksoy (Başkan), YTÜ Müzecilik Programı Öğretim Elemanı Hanzade Uralman (Başkan Yardımcısı), işletmeci ve müzebilimci Afşin Altaylı (Başkan Yardımcısı), Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü Özalp Birol, Topkapı Sarayı Müzesi Müdür Vekili Ayşe Erdoğdu, Bursa Kent Müzesi kurucusu ve danışmanı Ahmet Erdönmez, endüstri tasarımcısı ve müzebilimci Burçak Madran, bilgisayar yüksek mühendisi ve müzeci Bülent Özden (Sayman), ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat Yönetimi Programı Başkanı Deniz Ünsal (Sekreter).

MMK’nın misyonu kısaca Türkiye’de çağdaş müzecilik anlayışının ve uygulamalarının gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak, Uluslararası Müzeler Konseyi ICOM’un belirlediği mesleki standartlar ve etik kurallar doğrultusunda, Türkiye’de müzeciliği bir meslek olarak desteklemek ve müzecilerin gelişiminde etkin rol almak, mesleki bilgi ve deneyimlerini yükseltmek ve çalışma koşullarını iyileştirmek olarak özetlenebilir. Öte yandan Türkiye’de müzeciler, müzebilimciler ve ilgili meslekler için iletişim platformu oluşturmak ve Türkiye’de gerçekleştirilecek bir müzecilik reformu için bilgi derlemek, öneri geliştirmek, kamuoyu oluşturmak, bilimsel ve toplumsal çalışmalar/projeler yürütmek olduğu kadar müzeciliğin gelişmesi yönünde kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumları ile işbirlikleri geliştirmek, yurtdışındaki müzeciler, kurum ve kuruluşlarla Türkiye’dekiler arasında iletişim ve işbirliği olanakları başlatmak ve sürdürmek, nihayet ulusal ve uluslararası kapsamda müzecilikle ilgili bilgi ve arşiv derlemek, derlenen bilgiyi elektronik medya (web sitesi, DVD v.b.), bülten, kitap, broşür, katalog, afiş aracılığıyla paylaşmak da öncelikli hedefler arasında sayılıyor.

Müzecilik Meslek Kuruluşu, gerçekleştirilen Genel Kurul ile Türkiye’de müzecilerin buluştuğu bir platform olmak üzere ilk adımı atmış, Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantı sonucunda müzecilik alanında çalışanlara yönelik bülten, etkinlik ve yayın faaliyetlerine başlayacaklarını bildirmiş ve müzeciler arası iletişim ağında yer almak üzere müzecileri Müzecilik Meslek Kuruluşu üyesi olmaya davet etmiş durumda.