Belgeler
Görsel Malzeme
  Haberler
  Basın Odası
  Destekçiler
  Bağlantılar
GENEL BİLGİLER
EN Nedir?
EN Ne Yapar?
Siz Ne Yapabilirsiniz?
EN Belgeler
EN Haberler
EN ve Türkiye
EN İstanbul 2010
 
Anasayfa
Site Haritası
İletişim
English
           
İSTANBUL S.O.S GİRİŞİMİ, HALİÇ METRO GEÇİŞ KÖPRÜSÜ İÇİN "BAŞKA BİR KÖPRÜ MÜMKÜN” DİYEREK İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI

İstanbul S.O.S Girişimi, Haliç Metro Geçiş Köprüsü ile ilgili Haziran 2011’den bu yana devam ettirmekte olduğu farkındalık hareketine, başlattığı “Başka Bir Köprü Mümkün” imza kampanyası ile yeni bir ivme kazandırdı. Bilindiği gibi girişim, söz konusu köprünün “endişe yaratmayacak” bir tasarım ile yapılmasının mümkün olup olamayacağını araştırmaya başlamış, başta deprem ve köprü mühendisliği, Haliç zemini, çevredeki tarihi doku, mimarlık ve İstanbul tarihi konularında, alanlarında önde gelen uzmanların ve ilgili meslek odalarının görüşlerine başvurmuştu. Yapılan görüşmeler ve tartışmalar neticesinde, köprünün bugünkü inşaat aşamasında dahi, tartışmaların odağında bulunan yüksek direkleri ve çelik kabloları olmaksızın tamamlanabileceği ortaya çıkarıldı.

Bu bağlamda, İstanbul S.O.S. Girişimi gönüllüleri, köprü tasarımının yeniden ele alınması ve süreçlerin şeffaflık ilkeleri doğrultusunda kamuoyu ile paylaşılması taleplerini “Başka Bir Köprü Mümkün” imza kampanyası ile dile getirmek için girişimde bulundurlar.

İMZA METNİ

İnşaatına başlanan Haliç Metro Geçiş Köprüsü mevcut tasarımı ile tamamlandığı takdirde İstanbul kentinin kimliğini belirleyen en kıymetli özelliği olan eşsiz siluetini bozacaktır.

Aşağıda imzası bulunan bizler,

- İstanbul’un ulaşım sorunlarının, kentin yüzyıllar içinde oluşmuş kültürel mirasına sahip çıkılarak ve tarihi dokusuna zarar verilmeden, bilim ve çağdaş teknolojiler ışığında çözümlenmesini,

- Haliç Metro Geçiş Köprüsü tasarımının, Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve köprünün Haliç silüetini bozacağını yıllardır dile getiren bilim ve meslek insanları ile sivil toplum kuruluşlarının görüşleri dikkate alınarak, en kısa sürede değiştirilmesini, başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere
ilgili tüm kurumlardan talep ediyoruz.

İMZA İÇİN

www.istanbulsos.org

KAMUOYUNA ve SORUMLU KAMU KURUMLARINA

Haliç Metro Geçiş Projesi

HAKKINDA DUYURU VE DAVET

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 1998 yılında yapımına başlanan Taksim-Yenikapı metro hattında Haliç geçişi; ortası raylı sistem, iki yanı yaya geçişine açık olarak, 936 m.lik (deniz üzerindeki uzunluğu 460m.) bir köprü olarak projelendirilmiştir. Taksim-Şişhane-Unkapanı-Şehzadebaşı-Yenikapı istasyonla-rından oluşan bu hatta metro, Şişhane eteklerinde; Azapkapı’da yeryüzüne çıkacak, bu köprü üzerinde Haliç’i geçtikten sonra Süleymaniye eteklerinde tekrar yer altına girecektir. Unkapanı istasyonu Haliç köprü geçişi üzerinde yer alacaktır.

Haliç Metro Köprüsü, onaylandığı 2005 yılından itibaren yoğun tartışmalara konu olmuştur. Bu tartışmaların temel nedeni köprünün tasarımıyla ilgilidir. Asma sistem olarak projelendirilen köprüde taşıyıcı kule uzunluğu başlangıçta 82m.dir. Koruma Kurulu’nun bu teklifi kabul etmemesi üzerine kule yükseklikleri önce 65m.ye, sonra 55 m.ye kadar düşürülmüş ve uygulama bu şekilde başlatılmıştır.

Konu UNESCO Dünya Miras Komitesinin de gündemine gelmiş, Komite’nin 2006 yılında Litvanya; Vilnius’da gerçekleştirilen 30.toplantısı sonunda çıkan kararda; konu hakkında duyulan endişeler “Avan projesi 2005 yılında onaylanan Haliç metro köprüsü 65 metre yüksekliğindeki ayaklarıyla Süleymaniye Camiinin manzarasını olumsuz biçimde etkileyecektir” şeklinde net bir biçimde ifade edilmiştir.

Dünya Miras Komitesinin 25.Temmuz-03.Ağustos 2010 tarihinde Brezilya’da gerçekleştirilecek olan 34. Toplantısının taslak metninde “…Haliç üzerindeki metro köprüsünün, DMK Uygulama Rehberinin 179 b maddesi kapsamında Üstün Evrensel Değere ve Varlığının bütünlüğüne geri döndürülemez zararlar vereceği…” kabul edilmektedir. Komite bu konuda kuleli kablo yapısı ve köprü üstündeki istasyon binası olmadan alternatif köprü çözümleri bulunmasını ve bu çözümlerin uzman danışmanlar tarafından incelenmesini ve taraf devletle müzakere edilmesini talep etmektedir. Brezilya toplantısında sunulacak ve oylanacak olan taslak metinde “…şu andaki köprü projesi inşa edildiği takdirde İstanbul’un 2011 yılında Dünya Miras Listesinden tamamıyla silinmesini değerlendirmek üzere bu yıl Tehlike Altındaki Dünya Miras Listesi’ne yazmaya karar verir…” denilmektedir.

UNESCO Miras Komitesi bu teklif metin ile uyarısını bir kez daha açıklamaktadır. Projenin İstanbul Tarihi Yarımada için büyük bir tehdit oluşturduğu tartışmasızdır. Bu nedenle kentinin korunmasında, geliştirilmesinde ve sağlıklaştırılmasında tüm İstanbullular gibi kendini de söz sahibi ve sorumlu gören bizler, Haliç Metro Köprüsü konusunda taşıdığımız derin endişeleri kamuoyuyla paylaşmayı, ilgilileri uyarmayı ve projeyi UNESCO’nun teklif ettiği şekilde yeniden gözden geçirmeye davet etmeyi bir görev bilmekteyiz.

Çünkü: İstanbul’un çok katmanlı tarihi kimliğinin birinci derece temsil alanı olan Tarihi Yarımada’da, Haliç Metro Köprüsü’nün yaratacağı siluet etkisiyle, bu kimlik geri plana düşecektir. Bu proje, gerçekleştirildiği takdirde, köprü kulelerinin boyutu ve askı sistemlerinin yarattığı perdeden sadece Süleymaniye Külliyesi etkilenmeyecek,  Topkapı Sarayı da dahil olmak üzere Haliç’e bakan her yöndeki kıyı siluetlerinin algısı değişecektir. Bu nedenle projenin kule ve askı sistemlerinin, Miras alanının “üstün evrensel değer” tanımını zedelemesi tartışılmaz bir gerçektir. Bir dünya miras alanı olarak Tarihi Yarımada’nın geleceği için bu projenin ivedilikle uzmanlar tarafından değerlendirilmesi ve alternatiflerinin oluşturulması gerekmektedir.

Kamuoyuna ve tüm ilgililerin bilgisine saygıyla duyurulur.