Belgeler
Görsel Malzeme
  Haberler
  Basın Odası
  Destekçiler
  Bağlantılar
GENEL BİLGİLER
EN Nedir?
EN Ne Yapar?
Siz Ne Yapabilirsiniz?
EN Belgeler
EN Haberler
EN ve Türkiye
EN İstanbul 2010
 
Anasayfa
Site Haritası
İletişim
English
           
"MÜZEDEN YAPIYA KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI EĞİTİMİ" PROJESİNİN AÇILIŞ BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİ

MÜZEDEN YAPIYA KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI EĞİTİMİ AÇILIŞ BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİ 

Aralık 2009’da kuruluşunu tamamlayan İstanbul Kalkınma Ajansı, 2010 yılı itibariyle İstanbul’un gelişme eksenlerini merkeze alan çeşitli mali destek programları çerçevesinde, kamu, sivil toplum ve özel sektöre kaynak sağlamaktadır.

Bizim Avrupa - Europa Nostra Türkiye Derneği'nin kurucu üyelerinden biri olan, Koruma ve Restorasyon Firmaları Derneği (KOREFD) ürettiği proje ile, 2010 yılı mali destek programlarından biri olan “Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi, Mali Destek Programı” kapsamında, desteklenmeye uygun görülmüştür. Projenin geliştirilmesi sırasında ve uygulanması safhalarında, TC. Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü ve Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi ile ortaklık kurulmuştur.

“Müzeden Yapıya Kültürel Mirasın Korunması Eğitimi” adını taşıyan proje ile, 30 katılımcının kültürel mirasın restorasyonu ve konservasyonu alanında bilgi, yetenek ve tecrübelerini arttırmaları hedeflenmektedir. 

28 Eylül 2011 Çarşamba akşamı Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi’nde yapılan açılış buluşmasına, kültürel miras alanında faaliyet gösteren; kamu sektörü, akademisyen ve özel sektör temsilcileri katıldılar. Yıllarını Türkiye’de kültürel mirasın uluslararası normlara uygun olarak korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusuna adamış olan ICOMOS (Uluslarası Anıtlar ve Sitler Konseyi) kurucu üyesi Prof. Dr. Cevat Erder yaptığı konuşmada düzenlenmekte olan eğitim programının önemini vurguladı.
 
Koruma ve Restorasyon Firmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Sayın proje sürecinde edinilmesi beklenen getirileri; “Türkiye’de ve İstanbul özelinde müzecilik çalışmaları alanında kapasite yetersizliği nedeni ile hayata geçirilemeyen projelerin, kamu yönetimi ve sivil toplum işbirliğinde, restorasyon-konservasyon, sanat tarihi alanlarından uzman kişilerin denetim ve yönlendirmesi ve meslekiçi eğitim yararlanıcılarının  katkısıyla başarılabileceği bir örneğin hayata geçirilmesi, böylelikle; kamu erki ve sivil toplum işbirliğine yönelik farklı bir örnek oluşturulması” şeklinde sıraladı.  
Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürü İbrahim Özekinci konuşmasında;  Müzeden Yapıya Kültürel Mirasın Korunması Eğitimi proejesinin önemini vuguladığı konuşmasına; “İnsana bu denli odaklanmış bir medeniyetin ışıltısı olarak günümüze intikal eden vakıf kurumunu, yeni nesle anlatmanın ve yaşatmanın en önemli yöntemlerinden birisi hiç kuşkusuz vakıf ve eğitim ilişkisini anlatmaktan ve uygulamaktan geçiyor. Bilindiği gibi 2011 yılı Genel Müdürümüz Sayın Dr. Adnan Ertem tarafından “2011 Vakıf Medeniyeti Eğitim Yılı” olarak belirlenmiş ve 2011 yılında kurumumuz tarafından bu tema etrafından çeşitli etkinlikler ve projeler gerçekleştirilmektedir. İşte bu vesile ile “2011 Vakıf Medeniyeti Eğitim”  yılında “Müzeden Yapıya Kültürel Mirasın Korunması Eğitimi” projesinin, her şeyden önce genç nesillere kültür varlıklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması fikrinin kazandırılmasının yanında, kaliteli restorasyon ve konservasyon çalışmalarında nitelikli eleman yetiştirilmesi açısından son derece önemli olduğunu düşünüyoruz” sözleriyle devam etti.
İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Deniz; geçmiş dönemlerden bize emanet bırakılan kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılmasında “Müzeden Yapıya Kültürel Mirasın Korunması Eğitimi” projesinin önemini vurgulayarak, katılımcılara bu süreçte başarılar diledi.
Etkinlik proje için kurulan atölyenin gezilerek, uygulama sorumlularıdan bilgi alınmasının ardından sona erdi.