Belgeler
Görsel Malzeme
  Haberler
  Basın Odası
  Destekçiler
  Bağlantılar
GENEL BİLGİLER
EN Nedir?
EN Ne Yapar?
Siz Ne Yapabilirsiniz?
EN Belgeler
EN Haberler
EN ve Türkiye
EN İstanbul 2010
 
Anasayfa
Site Haritası
İletişim
English
           
EUROPA NOSTRA – TÜRKİYE : PROJELER

Europa Nostra – Türkiye, Europa Nostra Uluslar arası Sekretaryasının Türkiye’de oluşturulan bir Düzenleme Kurulu ile işbirliği halinde ve İstanbul 2010 Ajansı’nın ana sponsorluğu ile yürüttüğü çalışmaların tamamlanması ve sürdürülmesini öncelikli işlevlerinden biri olarak görür.

 Europa Nostra – Türkiye, faaliyetlerini bir dernek olarak bazı alt projeler içinde sürdürürken, daha büyük ölçekli projelerin daha geniş insani ve mali kaynaklarla ve sürdürülebilir bir kurumsallaşma içinde gerçekleştirilmesi için, Türkiye Kültürel Miras Merkezi’nin kurulmasını, temel projesi olarak değerlendirir.

 2010 Kongre Çalışmalarının Tamamlanması ve Sürdürülmesi:  2010 Yılı Nisan ayında başlayıp Eylül ayında tamamlanan “Onlar Nasıl Başarıyorlar? Avrupa Kültürel Miras Sivil Toplum Kuruluşlarının Deneyim Aktarımı Panelleri”nin kitaplaştırılması ve Hollanda, Almanya, İngiltere ve Fransa dışındaki ülkelerle sürdürülmesi hedeflenmektedir.

Aynı kapsamda “Europa Nostra 2010 Yılı Forumu” tebliğlerinin İngilizce ve Türkçe olarak kitaplaştırılması için kaynak aranmaktadır.

Türkiye’de Kültürel Miras Alanında Görev Yapan Kurum, Kuruluş ve Girişimler Portalının kurulması için çalışmalar sürdürülmekte, bu alanda bir bilgi bankasının kurulması için kaynak aranmaktadır.

Türkiye Kültürel Miras Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması’nın örgütlenmesi ve bu buluşma tartışmalarının yayına dönüştürülmesi planlanmaktadır.

Türkiye Kültürel Miras Merkezi : Europa Nostra – Türkiye’nin Europa Nostra ağından destek alarak, bir dizi akademik kuruluş, bir ya da birkaç ana sponsor ve mali destekçi ile birlikte kuracağı, kültürel miras alanında kamusal hizmetin yanı sıra özellikle kamu kuruluşlarına profesyonel danışmanlık hizmeti sunacak, bazı projeleri doğrudan ya da ortaklarla yürütecek bir şirket olarak düşünülmüştür. Olanaklı olursa Merkezi’n Balkanlar ve Kafkaslar’a da hizmet götürebilecek, buralarla ilgili projeler üretebilecek bir yapıda oluşturulmasına çalışılacaktır.

Türkiye Kültürel Miras Merkezi’nin, temel üretimler olarak:

  • gerek Türkiye içinde, gerekse Avrupa’da kültürel miras alanındaki üniversite bölümlerine, enstitülere, devlet dairelerine, sivil toplum kuruluşlarına, ihtisaslaşmış meslek eğitim kurumlarına ait düzenli bir Türkiye Kültürel Miras Kurum ve Kuruluşları veri tabanını yaratıp kullanıma açması,
  • Avrupa-Türkiye arasında kültürel miras alanındaki tüm önemli gelişmelerin özetlerini periyodik Türkçe ve İngilizce elektronik bültenler ve bir internet sitesi aracılığıyla iki tarafa dağıtması,
  • kültürel miras alanında Avrupa-Türkiye ortak projelerinin sayısının çoğaltılması için lojistik destek sağlaması,
  • Kültür Bakanlığı ve belediyelere çeşitli Avrupa kültür fonlarına başvuru için danışmanlık hizmeti vermesi ve bu projelerin izleme süreçlerinde uzman kuruluş olarak yer alması,
  • yıllık olarak “Türkiye’de Kültürel Miras Raporu”nun hazırlaması,  
  • genel olarak Avrupa’da, özellikle Balkanlar’da, Kafkasya’da, Türkiye’de gerçekleştirilen başarılı taşınır ve taşınmaz kültürel varlıklar koruma ve kullanım projelerine ilişkin sergiler düzenlemesi,
  • genç kültürel miras araştırmacılarının misafir kurum bulmalarına yardımcı olması,
  • ilk, orta ve yüksek öğrenim kurumlarıyla ortaklaşa geliştirilecek ve maliyeti bu kuruluşlar ya da sponsorlar tarafından karşılanacak projeler yoluyla 25-30 kişilik öğrenci gruplarına farklı düzey ve kapsamlarda kültürel miras eğitimi kursları örgütlemesi,
  • İstanbul’daki ve Ankara’daki diplomatik misyon mensupları, önemli yabancı şirket yöneticileri ve eşleri için, alanın en önde gelen uzmanları tarafından verilecek, periyodik,  ücretli Türkiye Kültür Mirası tanıma kursları düzenlemesi,
  • Sık aralarla uluslararası çapta uzmanların katılımıyla yapılacak kültürel miras konulu konferansları, yılda bir hafta kültürel miras konulu bir film festivali, iki yılda bir kere, Europa Nostra’ya üye kuruluşlarla işbirliği içinde Kültürel Mirasın Korunmasında Avrupa-Türkiye İşbirliği Kongresi’ni örgütlemesi ve Türkiye’deki kültürel miras çalışmalarıyla ilgili olarak bir Türkiye Kültürel Miras Projeleri Yarışması düzenlemesi

öngörülmektedir.

Türkiye Kültürel Miras Merkezi için stratejik plan, yıllık program geliştirme ve sponsor bulma çalışmaları devam etmektedir.